Iniekcja pozioma murów - skuteczny sposób osuszania

2019-05-24

Zawilgocone mury to nic, co byłoby rzadko spotykane. Każdorazowo walka z zawilgoconymi murami jest niełatwa i trwa dość długo. Jedną ze skutecznych metod osuszania murów jest iniekcja pozioma. Na czym ona polega?


Zawilgocone ściany

Okazuje się, zawilgocenie ścian może pojawić się zarówno w starych, jak i nowych budynkach. Wiele osób to zaskakuje, gdyż kojarzy się głównie ze starym budownictwem, gdzie nie zadbano o prawidłową izolację. Okazuje się jednak, że w nowych budynkach bardzo często zawilgocenie murów ma swoją przyczynę w poważnych błędach wykonawczych. Oczywiście, wpływ na stan murów mają przede wszystkim czynniki zewnętrzne - wpływają na nie intensywne opady atmosferyczne czy poziom wód gruntowych, który doprowadza do zawilgocenia kapilarnego, czyli podciągania wody z gruntu. Nie bez znaczenia pozostaje również wilgoć higroskopijna i kondensacyjna - tu najczęściej można szukać winy w nieodpowiedniej wentylacji budynków. Dlaczego warto skorzystać z nowej metody osuszania murów, jaką jest iniekcja pozioma http://budwod.eu/oferta/izolacje-cisnieniowe/? Bo zawilgocone ściany sprzyjają osłabieniu całej konstrukcji, a także przyspieszają rozwój pleśni chorobotwórczych i licznych grzybów.

Iniekcja pozioma - metoda osuszania ścian

Iniekcja pozioma wyróżnia się przede wszystkim tym, że nie wymaga ona ingerencji w całą konstrukcję zawilgoconego budynku. Nie zawsze bowiem możliwe jest odtworzenie prawidłowej izolacji fundamentów, która została zniszczona lub już w czasie budowania wykonana po prostu źle. Dlaczego właśnie iniekcja pozioma jest najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku?

Iniekcja pozioma nie wymaga ogromnego remontu, zatem unikamy dodatkowych nakładów finansowych. Oczywiście, iniekcja pozioma sama w sobie nie jest tania i często okazuje się, że najtańszym rozwiązaniem byłoby nie oszczędzać podczas wylewania fundamentów na izolacji. Jeśli jednak problem wilgotnych murów już nas dotyczy, musimy sobie z nim radzić. Iniekcja pozioma pozwala na stworzenie skutecznie działającej warstwy odcinającej możliwość podciągania wilgoci z gruntu. Okazuje się, że to właśnie iniekcja pozioma pozwala na stałe pozbyć się problemu zawilgoconych ścian - bowiem jest najskuteczniejszą metodą odtwarzania izolacji poziomej bez ingerencji w konstrukcję budynku.

Iniekcja pozioma to w gruncie rzeczy niezbyt skomplikowany (na pierwszy rzut oka) proces wstrzykiwana odpowiedniego preparatu w mury. Jak to działa? Kiedy połączy się z wodą i innymi związkami wewnątrz murów, wstrzyknięty płyn krystalizuje się, zamykając w ten sposób kapilary (tj. mikrokanaliki, które występują w materiałach budowlanych), przez które dotychczas przenikała woda. A zatem - dalsze jej podciąganie jest skutecznie uniemożliwione.

Iniekcja pozioma murów działa dzięki m.in. płynom na bazie silikatów. Te natomiast krystalizują się wewnątrz murów dzięki związkom alkaicznym. Okazuje się, że taki proces możesz przeprowadzić samodzielnie, chociaż zawsze bezpieczniej i pewniej skorzystać z usług firm specjalizujących się w osuszaniu murów. Pamiętaj, że - zwłaszcza wewnętrzna strona muru - powinny być izolowane preparatem bezpiecznym, niewydzielającym oparów i szkodliwych dla zdrowia gazów.

@ Copyright 2018