Aktualności

Drukuj

2014-12-18

Filmy przybliżające działania sygnalistów. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania historii trójki sygnalistów. Sygnaliści to osoby, które działają dla dobra wspólnego i ponoszą surowe konsekwencje swoich działań. Ich postawa nie spotka się ze społeczną akceptacją, a prawo w niewielkim stopniu chroni ich przed odwetowymi działaniami pracodawców. Fundacja im. Stefana Batorego prowadzi działania na rzecz poprawy ich sytuacji prawnej.

Kim są sygnaliści? Historia Dororty Ziry. Historia Józefa Długosza. Historia Tadeusza Pasierbińskiego.

 

2014-12-04

Organizacja Transparency International opublikowała najnowszą edycję Indeksu Percepcji Korupcji - CPI 2014.

Z danych wynika między innymi, że wciąż dwie trzecie spośród 175 krajów objętych oceną, nie osiąga nawet 50 punktów w skali od o do 100 (gdzie zero oznacza największe ryzyko korupcji, a 100 minimalne). W tegorocznej edycji CPI najwyższy wynik uzyskała Dania (92 punkty), najniżej oceniono Somalię i Koreę Płn (8 pkt).

Spośród krajów UE, najlepiej oceniono państwa skandynawskie, a najgorzej Włochy, Grecję, Rumunie i Bułgarię. Polska uzyskała w rankingu 61 pkt na 100 (co plasuje nasz kraj na 31 miejscu spośród  wszystkich 175 państw). Wiecej: komunikat, wyniki wersja angielska.

 

2014-12-02

Na jaką ocenę zasługuje polska legislacja? Choć następują dobre zmiany, jakość procesu tworzenia polskiego prawa jest niezadowalająca. – Oceniamy ją na 46 procent – mówili autorzy raportu „Tworzenie i konsultowanie rządowych projektów ustaw” podczas konferencji, która odbyła się  2 grudnia w Fundacji im. Stefana Batorego. Więcej o konferencji.  Raport

2014-09-04

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka z Krakowa wystąpiła do Państwowej Komisji Wyborczej z petycją o zwiększenie jawności finansowania wyborów samorządowych przez upublicznianie na stronie domowej PKW zestawień dokumentów finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, a także wykazów wpłat na komitety wyborcze, podlegających  zgodnie z prawem upublicznieniu. Pod petycją podpisali się przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz obywatele. Tekst petycji.

2014-08-19

Program Odpowiedzialne Państwo Fundacji im. Stefana Batorego przesłał Ministerstwu Sprawiedliwości swoje uwagi do projektu ustawy o oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje publiczne.Archiwum wpisów, strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nasze akcje

Sonda

Czy korupcja jest przestępstwem karanym przez Kodeks Karny?
tak
nie
nie wiem