Aktualności

Drukuj

2011-08-31

Kontynuacja akcji "Monitoring obietnic wyborczych dotyczących przeciwdziałania korupcji i podnoszenia standardów życia politycznego"

Dziś wysyłamy do 7 ogółnopolskich komitetów wyborczych ankietę z pytaniami dot. przeciwdziałania korupcji i przejrzystości życia publicznego. Na odpowiedzi czekamy do 15 września 2011 roku. Będziemy je udostępniać na tej stronie!

więcej

2011-08-24

Cd. sprawy udostępnienia przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów informacji dotyczącej  "Tarczy Antykorupcyjnej"

Prezes Rady Ministrów pomimo tego, że w dniu 20 lipca br. roku otrzymał wydany przez NSA wyrok z uzasadnieniem w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich na odmowę udostępnienia informacji publicznej  nie wykonał wyroku sądu. Powinien w ciągu 14 dni od tej daty wykonać wyrok udostępniajac informację publiczną lub wydać decyzję odmawiającą jej udostępnienia.

W zwiazku z tym faktem Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w dniu 24 sierpnia br. złożyło w Kancelarii PRM pismo wzywające Prezesa Rady Ministrów do wykonania wyroku (wezwanie).

więcej

2011-06-21

Stowarzyszenie Normalne Państwo przystąpiło do Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych. Od nowej kadencji Parlamentu będzie z nami monitorować realizację obietnic wyborczych dotyczących przeciwdziałania korupcji oraz przejrzystości w życiu publicznym składanych przez partie polityczne w kampanii wyborczej.

więcej

2011-06-17

Na dzisiejszym posiedzeniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Premiera w sprawie Tarczy Antykorupcyjnej. Oznacza to, ze podtrzymany został wyrok
wydany przez WSA w grudniu 2010 r., zgodnie z którym odmowna decyzja Premiera była niezgodna z prawem.

więcej

2011-05-11

Sprawa kasacyjna wniesona przez Prezesa Rady Ministrów od wyroku z dnia 16 grudnia 2010 w sprawie skargi Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich na decyzję Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 nr DP-5506-8(4)/10/MT w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej odbędzie się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w dniu 17 czerwca 2011, o godz. 9.00 w sali B.

więcejArchiwum wpisów, strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nasze akcje

Sonda

Czy korupcja jest przestępstwem karanym przez Kodeks Karny?
tak
nie
nie wiem