Aktualności

Drukuj

2013-08-16

Organizacje działające w ramach Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych w odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przygotowały i przesłały swoją opinię na temat projektu Uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013-18 (list przewodni i opinia nt. "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013-18" )

2013-07-12

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozpoczęło konsultacje społeczne kolejnej wersji "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2013-18".

Oto dokumenty: pismo kierujące do konsultacji oraz projekt Rządowego Programu wraz z tabelą.  Termin zgłaszania uwag mija 19 sierpnia (szcegóły w piśmie).

 

2013-05-02

W 2011 roku Fundacja Batorego zaproponowała dwa rozwiązania rozszerzające katalog uprawnionych do składania zażaleń na odmowę wszczęcia śledztwa i decyzję o jego umorzeniu. Po to, by obywatele łatwiej mogli interweniować w sprawach korupcyjnych i kontrolować działania prokuratury. Niedawno uchwalono nowe regulacje w tym zakresie. Niestety, budzą one kontrowersje. Tekst

2013-01-22

 Wysłaliśmy odpowiedź na list dyrektora Borkowskiego. Przypominamy: sprawa dotyczy ujawniania rezultatów działania Tarczy Antykorupcyjnej.

2012-12-28

Otrzymaliśmy od pana Tomasza Borkowskiego, dyrektora Biura Kolegium ds. Służb Specjalnych odpowiedź na nasze pytanie ws. rezultatów działania Tarczy w latach 2008-11.Archiwum wpisów, strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nasze akcje

Sonda

Czy korupcja jest przestępstwem karanym przez Kodeks Karny?
tak
nie
nie wiem