Aktualności

Drukuj

2012-12-12

Zwróciliśmy się do Tomasza Borkowskiego, dyrektora Biura Kolegium ds Służb Specjalnych o udostępnienie nam ogólnych danych statystycznych dotyczących efektów działania Tarczy w latach 2008-11 i 2011-12. Oto nasz list.

2012-12-10

Informacja ze spotkania konsultacyjnego przedstawicieli AKOP z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które odbyło się w dniu 3 grudnia br.

Na spotkaniu omawiano dokument "Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2012-16"

2012-12-03

Otrzymaliśmy odpowiedź na jedno z pytań zadanych panu Jackowi Cichockiemu, ministrowi spraw wewnętrznych w  liście z 12 listopada br.

Odpowiedź dot. pytania o obecne działania prowadzone w ramach Tarczy Anrtykorupcyjnej. Przypominamy, zwróciliśmy się o udostępnienie obiecanych dokumentów  - jawnych, spisanych zadań wykonywanych obecnie w ramach Tarczy Antykorupcyjnej (Odpowiedź, zał. 1, zał.2, zał 3, zał. 4, zał 5, zał. 6, zał. 7,

2012-11-27

Zaktualizowany spot AKOP-u został udostępniony przez nas dla celów kampanii społecznej pt.  "Antykorupcja" przygotowanej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w TVP. Celem kampanii jest propagowanie wiedzy na temat zapobiegania i przeciwdziałania korupcji. Kampania będzie trwać od 22 listopada br. do 17 stycznia 2013 r.

2012-11-26

W ostatnich dniach członkowie Koalicji otrzymali z MSW zaproszenie do skonsutowania projektu dokumentu "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2012-2016".

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ministerstwa w dniu 3 grudnia br.Archiwum wpisów, strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nasze akcje

Sonda

Czy korupcja jest przestępstwem karanym przez Kodeks Karny?
tak
nie
nie wiem