Aktualności

Drukuj

2012-09-12

W lipcu br. zapytaliśmy ministra Jacka Cichockiego o losy Rządowego Planu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2011-16, nad którym prace zostały zakończone w połowie 2011 roku i który do chwili obecnej nei został przyjęty przez rząd. Zapytalismy o to, czy rzad przygotowuje  inny plan zapobiegania korupcji. Dziś otrzymaliśmy odpowiedź Pana Ministra.

2012-09-05

Poseł Michał Jaros otrzymał odpowiedź (str. 1, str. 2) na swoją interpelacje poselską ws. przystąpienia Polski do Partnerstwa Otwartych Rządów. Dokładnie taką samą odpowiedź otrzymał poseł Łukasz Gibała.

Odpowiedź jest wymijająca.

2012-08-30

Oto odpowiedź na interpelację poselską złożoną przez posła Łukasza Gibałę w sprawie konieczności udziału Polski w międzynarodowym porozumieniu Partnerstwo na Rzecz Otwratych Rządów: tekst

2012-07-12

Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na nasz list wysłany do Premiera Tuska w dniu 27 kwietnia 2012 r., w którym zapytaliśmy, czy i jeśli tak, to kiedy polski rząd zamierza przystapić do Partnerstwa Otwartych Rządów. Od tej daty minęło 75 dni. Nikt nie odniósł się merytorycznie do wysłanych przez nas w dniu 30 marca br. propozycji możliwych zobowiązań Polski w ramach Partnerstwa. Ile to dni minęło...103??? Zatem coż było robić, wysłaliśmy Panu Premierowi list przypominający, a kopie przekazaliśmy min. Ministrowi Michałowi Boniemu i Ministrowi Radosławowi Sikorskiemu.

2012-07-06

Udało nam sie dotrzeć do dwóch wcześniejszych interpelacji poselskich ws. Partnerstwa.

W lutym 2012 r złożyli je: poseł Anna Grodzka (interpelacja, odpowiedź) oraz poseł John Abraham Godson (odpowiedź)Archiwum wpisów, strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Nasze akcje

Sonda

Czy korupcja jest przestępstwem karanym przez Kodeks Karny?
tak
nie
nie wiem