2014-09-04

Drukuj

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka z Krakowa wystąpiła do Państwowej Komisji Wyborczej z petycją o zwiększenie jawności finansowania wyborów samorządowych przez upublicznianie na stronie domowej PKW zestawień dokumentów finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych, a także wykazów wpłat na komitety wyborcze, podlegających  zgodnie z prawem upublicznieniu. Pod petycją podpisali się przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz obywatele. Tekst petycji.

Nasze akcje

Sonda

Czy korupcja jest przestępstwem karanym przez Kodeks Karny?
tak
nie
nie wiem