Działania AKOP

Drukuj

AKOP zbiera od komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczych do parlamentu obietnice wyborcze dotyczące przeciwdziałania korupcji. Podczas kadencji parlamentu monitoruje inicjatywy ustawodawcze dotyczące przeciwdziałania korupcji. Wyniki monitoringu są prezentowane na konferencjach oceniających realizację obietnic wyborczych w danym roku, a na zakończenie kadencji publikowane są raporty podsumowujące całościowo dokonania reprezentowanych w parlamencie partii politycznych.

Koalicja wydaje również oświadczenia i komunikaty dotyczące przejrzystości życia publicznego i realizacji polityki antykorupcyjnej.

Nasze akcje

Sonda

Czy korupcja jest przestępstwem karanym przez Kodeks Karny?
tak
nie
nie wiem