Kontakt

Drukuj

Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego
ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa
tel.: (022) 536 02 71
fax: (022) 536 0220
e-mail: przeciw-korupcji@batory.org.pl
www.batory.org.pl/korupcja


Helsińska Fundacja Praw Człowieka
ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa
tel.: (0 22)  556 44 40
fax: (48 22) 556 44 50
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl
www.hfhrpol.waw.pl


Fundacja Komunikacji Społecznej
ul. Raszyńska 12 m. 6
02-026 Warszawa
tel.: (22) 616 12 17, (22) 498 04 17
fax: (22) 616 12 17
www.fks.org.pl


Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10/1
00-666 Warszawa
tel.: 022/875 85 40
fax 022/875 85 40 wew. 102
e-mail: ceo@ceo.org.pl
www.ceo.org.pl

Stowarzyszenie Szkoła Liderów
ul. Sienkiewicza 12/14, pok. 4D19
00-010 Warszawa
tel.: 022 556 82 50   fax: 022 556 82 51
e-mail: stowarzyszenie@szkola-liderow.pl
www.szkola-liderow.pl

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich
ul. Ursynowska 22 m. 2
02-650 Warszawa
tel./fax: 022 844 73 55
e-mail: biuro@lgo.pl
www.lgo.pl

Stowarzyszenie Normalne Państwo

ul. Łowicka 62

e-mail: admin@rp.strefa.pl

www.normalnepanstwo.pl

 

Nasze akcje

Sonda

Czy korupcja jest przestępstwem karanym przez Kodeks Karny?
tak
nie
nie wiem